'Idioten', Adamstuen, Oslo

Idioten

Idioten er et parkmessig friområde på Valleløkken, nær Adamstuen nord i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Parken er 10,3 dekar stor og i tillegg kommer barnehagens areal med 1,2 dekar. Grunnen eies av kommunen og er regulert til friluftsområde. Den avgrenses av General Birchs gate i nord, bebyggelse som ligger til von der Lippes gate i øst, bebyggelse som ligger til Anton Schjøths gate i syd og Ullevålsveien i vest. Idioten skråner kraftig mot nordøst og brukes mye som akebakke om vinteren. På det øvre platået er det ballbane som også brukes som skøytebane om vinteren. Navnet Idioten stammer fra «Anstalt for åndelig abnorme børn», som lå på den andre siden av General Birchs gate, omtrent der Veterinærinstituttet ligger i dag.

Frognerbadet, Oslo

Frognerbadet

Frognerbadet ble åpnet i 1956 og ligger i utkanten av Frognerparken. Badet arrangerte på tross av dette nordisk mesterskap i svømming i august 1955. Badet har to hovedbasseng, plaskebasseng, stupebasseng (1, 3, 5, 7,5 og 10 meter), to vannrutsjebaner (stor og liten), kiosk og garderober med låsbare skap.

Nydalen T-banestasjon, Oslo

Nydalen stasjon

Nydalen stasjon er en av de nye stasjonene til T-baneringen. Som navnet tilsier ligger den i Nydalen, en del av Bydel Nordre Aker. Stasjonen ble åpnet for trafikk i 2003, samtidig som Storo stasjon. Den fullstendige t-baneringen, som Nydalen stasjon er en del av, ble åpnet 21. august 2006. Nydalen har 8.400 påstigende passasjerer daglig og er med det den sjette mest trafikkerte stasjonen i T-banenettet. Dette tallet inkluderer også bussrutene som mater/blir matet av stasjonen. Et stykke unna ligger en jernbanestasjon som også heter Nydalen stasjon. Denne ligger på Gjøvikbanen og har ingenting med t-banestasjonen å gjøre. Overgang til denne er litt kronglete, siden denne ligger et par hundre meter unna.

Ammerudgrenda, Oslo

Ammerudgrenda

Veien Ammerudgrenda i Oslo, bydel Grorud, går fra Ammerudhellinga til Ammerudveien og ble oppkalt i 1965 etter Ammerud-gårdene. I denne veien (med adresse Ammerudgrenda 166-176) finnes en av de fire store 14-etasjes høyblokkene på Ammerud, oppført 1966-67 av OBOS. (De tre andre høyblokkene har adresse til Ammerudhellinga). I nr. 2-164 og nr. 11-317 er det i alt 236 atriumhus, reist av OBOS 1965-67, arkitekt Håkon Mjelva. De utgjør <a href="http://www.alunsjo.no/">Alunsjø borettslag</a>.

Bestumveien 2, Oslo

Sameiet Bestumveien 2

Sameiet Bestumveien 2 består av 40 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner.

St. Hanshaugen (park), Oslo

Fra toppen av St. Hanshaugen

St. Hanshaugen er en park i Oslo. St. Hanshaugen brukes også om Bydel St. Hanshaugen og strøket St. Hanshaugen. Parken ble opparbeidet fra 1850-tallet i tidens landskapsstil, og var den første parken kommunen tok ansvar for da kimen til parkvesen kom i 1875. Fra ca. 1910 har formen stort sett vært som i dag. Den storslagne utsikten er blitt noe dårligere ved at trærne har vokst til. Tårnhuset på toppen er et landemerke som kan ses fra mange steder i byen. Parken har en lang historie med konserter og andre arrangementer.

Villa Rønnestad, Nesøya, Asker

Eksteriør

Lund Hagem Arkitekter

Hovin skole, Oslo

Hovin skole

Hovin skole er en tidligere 8–10 skole, ungdomsskole, i bydel Gamle Oslo i Oslo. Skolen ble åpnet 15. september 1955, og lagt ned høsten 2010 da skolens elever ble flyttet til den nye Fyrstikkalleen skole. Skolen rekrutterte elever fra Bryn skole og Hasle skole. Skolen hadde adresse Strømsveien 110, men tilkomsten til skolen var fra Innspurten, like ved skøytestadionet Valle Hovin.

Thereses gate 16A-E, Oslo

Bakgården

Leiegård på fem etasjer, ark. Johs. Th. Westbye. Oslo Samvirkelags avdeling 8 lå her, fra 1951 selvbetjeningsbutikk (Snarkjøp), senere kalt Quickly. Butikken nedlagt 2000. Gunnar Sønsteby hadde hybel i bygningen under krigen, og traff Max Manus, Kolbein Lauring og Harald Hanto i bakgården, ettersom de drev motstandsarbeid fra Vidars gate 4 på den andre sida av gårdsplassen. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Thereses_gate_(Oslo)

Damplassen, Oslo

Damplassen

Damplassen er en plass i boligområdet Ullevål Hageby i Oslo ved begynnelsen av Nils Lauritssøns vei. Plassen fikk sitt navn i 1918. På plassen lå opprinnelig to dammer, bygget av svenske krigsfanger i perioden 1807–1814. Rundt 1920 ble det anlagt en ny dam med fontene. Damplassen er den sentrale plassen i Ullevål Hageby. Plassen ble omlagt i 1998. Rundt plassen ligger det nybarokke forretnings- og boliggårder i tegl. Gårdene ble bygget på 1920-tallet, og tilhørte da alle Ullevaal Samvirkelag.