Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? (2011)

Geir Henning Hopland

I motsetning til tilsynelatende alle i den oppvoksende slekt, ønsker ikke gartneren Mattias å stikke seg fram. Sin fantastiske sangstemme til tross, har han ingen andre ambisjoner enn å leve en tilbaketrukket og mest mulig anonym tilværelse. Men dét er ikke lett. Foreldre, kjæreste, venner og omgivelser forventer noe mer. Mattias finner trøst og næring til sin livsholdning i astronauten Buzz Aldrin, han som i 1969 - for øvrig den dagen Mattias ble født - satte sine føtter som nummer to på månen. For så å bli glemt. Buzz Aldrin er i Mattias' øyne den ypperste toer. Et menneske som gjennomførte en av de største bragdene i menneskets historie, men som ikke ba om oppmerksomhet for det. Han ville bare gjøre en god jobb, være til nytte. Akkurat som Mattias selv.

45 min. 28.11.2011