Kampen for tilværelsen (2014)

Marit Moum Aune, Arild Andersen, Bård Breien

Kampen for tilværelsen handler om lingvisten Tomasz Novak (28) som reiser fra Warsawa til Norge for å hente det han tror er raske penger fra en far han aldri har truffet. Prosjektet hans viser seg å ta tid og underveis blir han stadig bedre integrert i det norske samfunnet, representert ved en privilegert og velmenende gruppe borgere, som igjen gir oss et bilde på hvordan vi har det i Norge, for tiden.

45 min. 10.09.2014
NRK Drama

Damplassen, Oslo

foto Damplassen er en plass i boligområdet Ullevål Hageby i Oslo ved begynnelsen av Nils Lauritssøns vei. Plassen fikk sitt navn i 1918. På plassen lå opprinnelig to dammer, bygget av svenske krigsfanger i perioden 1807–1814. Rundt 1920 ble det anlagt en ny dam med fontene. Damplassen er den sentrale plassen i Ullevål Hageby. Plassen ble omlagt i 1998. Rundt plassen ligger det nybarokke forretnings- og boliggårder i tegl. Gårdene ble bygget på 1920-tallet, og tilhørte da alle Ullevaal Samvirkelag.