Max Manus (2008)

Joachim Rønning, Espen Sandberg

Motstandsmannen Max Manus (1914-1996), soldat i Kompani Linge i de frie norske styrkene i England og senere storsabotør i Norge under krigen 1940-45. Under vinterkrigen i Finland 1940 sloss Max Manus som frivillig mot russerne. Når våpenhvile blir inngått i mars, blir alle frivillige sendt hjem og Max opplever å komme til Oslo tidsnok til å se tyskerne marsjere inn i byen den 9. april. Etter at Norge kapitulerer i juni, danner det seg motstandsgrupper rundt i landet. Max blir raskt en pionér i motstandsbevegelsen. Sammen med kameratene Kolbein Lauring, Gregers Gram, Gunnar Sønsteby med flere, starter han Norges første illegale avis "Vi vil oss et land". Men med et ungdommelig overmot undervurderer Max tyskerne, og særlig Gestapos utspekulerte og meget intelligente Siegfried Fehmer.

116 min. 19.12.2008
Filmkameratene AS