Oslo, 31. august (2011)

Joachim Trier

Anders (34) er nesten ferdig med rusrehabilitering på landsbygda. Han skal bare en kort tur inn til Oslo for et jobbintervju, men drar ikke tilbake som avtalt. Anders er ressurssterk og er fra en god familie, men er hjemsøkt av alle mulighetene han har kastet bort og av alle han har sviktet. Tilbake i Oslo møter han gamle venner og står ansikt til ansikt med sine tapte ambisjoner og drømmer.

94 min. 02.09.2011
Motlys AS Don't Look Now Productions AS

'Idioten', Adamstuen, Oslo

foto Idioten er et parkmessig friområde på Valleløkken, nær Adamstuen nord i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Parken er 10,3 dekar stor og i tillegg kommer barnehagens areal med 1,2 dekar. Grunnen eies av kommunen og er regulert til friluftsområde. Den avgrenses av General Birchs gate i nord, bebyggelse som ligger til von der Lippes gate i øst, bebyggelse som ligger til Anton Schjøths gate i syd og Ullevålsveien i vest. Idioten skråner kraftig mot nordøst og brukes mye som akebakke om vinteren. På det øvre platået er det ballbane som også brukes som skøytebane om vinteren. Navnet Idioten stammer fra «Anstalt for åndelig abnorme børn», som lå på den andre siden av General Birchs gate, omtrent der Veterinærinstituttet ligger i dag.

Frognerbadet, Oslo

foto Frognerbadet ble åpnet i 1956 og ligger i utkanten av Frognerparken. Badet arrangerte på tross av dette nordisk mesterskap i svømming i august 1955. Badet har to hovedbasseng, plaskebasseng, stupebasseng (1, 3, 5, 7,5 og 10 meter), to vannrutsjebaner (stor og liten), kiosk og garderober med låsbare skap.

St. Hanshaugen (park), Oslo

foto St. Hanshaugen er en park i Oslo. St. Hanshaugen brukes også om Bydel St. Hanshaugen og strøket St. Hanshaugen. Parken ble opparbeidet fra 1850-tallet i tidens landskapsstil, og var den første parken kommunen tok ansvar for da kimen til parkvesen kom i 1875. Fra ca. 1910 har formen stort sett vært som i dag. Den storslagne utsikten er blitt noe dårligere ved at trærne har vokst til. Tårnhuset på toppen er et landemerke som kan ses fra mange steder i byen. Parken har en lang historie med konserter og andre arrangementer.

Thereses gate 16A-E, Oslo

foto Leiegård på fem etasjer, ark. Johs. Th. Westbye. Oslo Samvirkelags avdeling 8 lå her, fra 1951 selvbetjeningsbutikk (Snarkjøp), senere kalt Quickly. Butikken nedlagt 2000. Gunnar Sønsteby hadde hybel i bygningen under krigen, og traff Max Manus, Kolbein Lauring og Harald Hanto i bakgården, ettersom de drev motstandsarbeid fra Vidars gate 4 på den andre sida av gårdsplassen. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Thereses_gate_(Oslo)