Salmer fra kjøkkenet (2003)

Bent Hamer

Etter en grundig kartlegging av den svenske husmorens adferd på kjøkkenet er Hemmens Forskningsinstitut modne for å prøve seg utover sine egne geografiske og kjønnsrollebestemte grenser. Ved å sende observatører over kjølen til den vesle bygda Landstad, med sitt overskudd av ugifte menn, skal de nå studere enslige menns kjøkkenrutiner. For best mulig å kunne dekke døgnets 24 timer, vil de 18 observatørene bo i hver sin lille runde campingvogn utenfor sine respektive husstander. Det er viktig at de kan komme og gå som de vil, og de må under ingen omstendighet snakkes til eller inkluderes i kjøkkenets gjøremål og rutiner.

95 min. 17.01.2003