Som du ser meg (2012)

Dag Johan Haugerud

Tre mennesker med hver sine særegenheter rammes hardt i det de blir tvunget til å foreta valg de ikke ønsker å ta. Det som kan virke trivielt i den enes liv, kan utløse en eksistensiell krise i den andres liv

118 min. 14.09.2012